KONFRANSLAR

Maşınqayırma və energetika: yeni konsepsiyalar və texnologiyalar2-3 Dekabr, 2021

Radiotexnikanın müasir problemləri20-22 Oktyabr, 2021

Təhlükəsiz infotelekommunikasiya sistemləri: nəzəriyyədən tətbiqə8-10 dekabr, 2021

Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIV Respublika elmi konfransının23-24 noyabr, 2021