KONFRANSLAR

The Dynamic Energy Landscape in Eurasia: Global Threats to Energy Security, Regional Challenges and Opportunities24-26 November 2022

Gənclər və elmi innovasiyalar4-5 may 2022-ci il

Maşınqayırma və energetika: yeni konsepsiyalar və texnologiyalar2-3 Dekabr, 2021

Radiotexnikanın müasir problemləri20-22 Oktyabr, 2021

Təhlükəsiz infokommunikasiya sistemləri: nəzəriyyədən tətbiqə8-10 dekabr, 2021

Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXIV Respublika elmi konfransının23-24 noyabr, 2021