Gənclər və elmi innovasiyalar

Konfrans haqqında Təşkilat Komitəsi Bölmələr Tərtibat qaydaları Vacib tarixlər Əlaqə

Bölmənin adı

Sədr

Müavin

1

İnformasiya texnologiyaları və kibertəhlükəsizlik

t.e.d., prof.

Vaqif Qasımov

t.e.n., dos.

Cabir Məmmədov

2

Mühəndis-texniki sistemlərin kompüter modelləşdirilməsinin müasir üsulları və tətbiqi

t.e.d., prof.

Nadir Ağayev

t.f.d., dos.

Orucova Milana

3

Nəqliyyat və logistika

t.e.n., dos.

Razim Bayramov

t.e.n., dos.

Qasım Manafov

4

Yaşıl enerji texnologiyaları

t.e.n., dos.

Ramiz Kəlbiyev

t.f.d.

Rəna Həmidova

5

Metallurgiya və materiallar texnologiyası

t.e.n., dos.

Aqil Babayev

t.e.n., dos.

Ramiz Həsənli

6

Maşınqayırma və robototexnika

t.e.d., prof.

 İsa Xəlilov

t.e.n., dos.

 Müxəddin Səmədov

7

Telekommunikasiya və radiotexnika

t.e.n., dos.

Mehman Həsənov

t.e.d., prof.

Bayram İbrahimov

8

Sosial-iqtisadi inkişaf tendensiyaları

i.e.d., prof.

İlham Aslanzadə

i.f.d., dos.

Arzu Süleymanov

9

Xüsusi texnika və texnologiya

t.e.d., prof.

Ələkbər Hüseynov

Şamxal Əsədov

10

Təbiət və fundamental elmlər

f.r.e.d., prof.

Eldar Qocayev

f.r.e.n., dos.

Kamal Gülməmmədov

11

Humanitar elmlər

fil.f.d., dos.

Həbib Mirzəyev

t.e.d., prof.

Şikar Qasımov