Təhlükəsiz infotelekommunikasiya sistemləri: nəzəriyyədən tətbiqə

Konfrans haqqında Tərtibat qaydaları Bölmələr Təşkilatçılar Vacib tarixlər Əlaqə

8-10 dekabr 2021-ci il tarixlərində Azərbaycan Texniki Universitetinin
“Təhlükəsiz infotelekommunikasiya sistemləri: nəzəriyyədən tətbiqə”
mövzusunda onlayn keçiriləcək Beynəlxalq elmi-praktiki konfransında
“Rəqəmsal cəmiyyətdə elektron hökumət və infotelekommunikasiya
xidmətləri”, “Kibertəhlükəsizliyin metod, vasitə və sistemləri”,” Rəqəmsal
dövlət və rəqəmsal iqtisadiyyat”, “Yeni idarəetmə modeli: Kiberfiziki
sistemlərin əsasları, texnologiyaları və tətbiq sahələri” bölmələri üzrə Rəqəmsal
dövlət və rəqəmsal iqtisadiyyatda elektron hökümətin xidmətləri, o cümlədən,
Elektron hökümətin strateqiyası; vətandaş hökümətin E-modellləri; elektron
hökümətin xüsusi əlavələri və xidmətləri; Elektron idarəetmə; Elektron
hökümətdən M-hökümətə qədər (mobil hökümət) elektron mühit, Vətəndaşa
yönəldilmiş İT-infrastrukturunun planlaşdırılması; Smart Şəhərlər üçün Yüksək
Texnologiyalar; İnternet Şəbəkələrinin (IOT) Ağıllı Şəhər və kəndləri; Şəhər
hesablamaları; hərəkətin / yüklənmənin proqnozlaşdırma sistemləri, onlayn
sistemlər; İntellektual şəhər nəqliyyat sistemləri; Şəhər resurslarının monitorinqi
(xəstəxanalar, məktəblər, su, qaz, elektrik, parklar və s.); Rəqəmsal sağlamlıq
sistemləri; Ağıllı daşınan və aparılan cihazlar; Smartfonlar və rəqəmsal
bölünmə; İzdihamın sürətlə hərəkət etmə qabiliyyətinin modeli və metrikası;
Yaşlılar üçün yönəldilmiş xidmətlər; Rəqəmsal hökumət üçün BİQ DATA; Açıq
hökumət məlumatları; Anonimlik; Tibbi testlərdə və fərdi tibbdə məxfilik e-
sistemləri; Sistemlər və köməkçi texnologiyalar; e-sistemlərin idarə
olunmasında kommunikasiya üçün real zaman platformalar,
infotelekommunikasiya xidmətləri, portallar, yerli radio və televiziya , rabitə
şəbəkələri; Riskləri və qeyri-müəyyənlikləri reklam edən İT sistemlər; Səs-küy
və çirklənməyə yönəldilmiş IT texnologiyalar; Marşrutların planlaşdırmasının
personallaşmış (şəxsi) sistemləri; Ətraf mühit üçün monitorlar və idarəetmə
sistemləri; İnternet mühitində İT etikası, Rəqəmsal cəmiyyətdə
Kibertəhlükəsizliyin metod, vasitə və sistemləri, texnologiyaları və tətbiqi
problemlərinin elmi və tətbiqi məsələlərinin müzakirəsi planlaşdırılır.